JOGI SZAKTERÜLETEINK ÉS TEVÉKENYSÉGÜNK

Jogi területek és tevékenységünk

Szolgáltatásaink Magyarországon és Ausztriában is elérhetőek. Jogi irodáinkat Bécsben és Budapesten is megtalálja. Tevékenységünk fókuszában az osztrák-magyar kapcsolatok állnak, de együttműködünk tapasztalt litvániai kollégákkal is. Az „Eurolaw” hálózaton keresztül pedig kompetens jogi szolgáltatást nyújtó partnerekkel állunk kapcsolatban az Európai Unió valamennyi tagállamából.

 

Beszélünk németül, magyarul, csehül, angolul és franciául is, valamint ezeken a nyelveken fordításokat is vállalunk. Kérjen tőlünk ajánlatot még ma!

 

Itt találja a jogi szakterületeinket összefoglaló felsorolást:

AGRÁRKERESKEDELEM

Agrárkereskedelem, elsősorban gabona- és takarmánykereskedelem, valamint földművelési jog. Képviselet a Bécsi Tőzsdekamara választottbíróságán, GAFTA és a standard feltételek szerinti szerződések, adásvételi szerződések összeállítása.

ARBEITSRECHT

MUNKAJOG

Munkaszerződés elkészítése, megtárgyalása, felmondási védelem, munkaviszony megszüntetése, versenytilalmi megállapodás.

ÖRÖKLÉSI JOG

Képviselet öröklési vitákban, segítségnyújtás hagyatéki ügyek lebonyolításában, valamint határokon átívelő, elsősorban európai hagyatéki ügyek rendezése.

EXEKUTIONSRECHT

VÉGREHAJTÁSI JOG

Követelések belföldi és európai érvényesítése osztrák és európai végrehajtható okiratok alapján.

CSALÁDJOG, BONTÓPER, TARTÁSDÍJVITÁK ÉS LÁTHATÁSI JOG

Tanácsadás válási egyezkedés során, átfogó válóperi képviselet a vagyonmegosztás során és felügyeleti jogi kérdésekben.

INKASSO U. BETREIBUNG

KINTLÉVŐSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Ügyvédi felszólítás, fizetési meghagyás, európai fizetési meghagyásos eljárás, marasztalásra irányuló kereset.

HANDELSRECHT

KERESKEDELMI JOG

A megfelelő társasági forma kiválasztása, társasági szerződések elkészítése egészen a cégjegyzékbe történő bejegyzésig.

INTERNATIONALES RECHT

NEMZETKÖZI JOG

Az Európai Unió joga, különösen Litvániáé és Magyarországé, nemzetközi magánjog és ENSZ-vételi jog.

TŐKEPIACI JOG

Tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogi felelősség és a befektetők védelme.

INGATLANJOG

Adásvételi szerződések elkészítése, lebonyolítás az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésig.

HANDELSRECHT

VÉDJEGYJOG

Ideiglenes intézkedések, magánjogi eljárások.

INGATLANBÉRLÉSI JOG

Lakbércsökkentés, kilakoltatási perek.

GEWÄHRLEISTUNG U. SCHADENERSATZ

KÁRTÉRÍTÉSI JOG

Szerződésszegésből keletkezett, vagy baleseti kártérítési igények rendezése bíróság előtt, gondatlanságból keletkezett kártérítési igények rendezése, különösen a vonattal és gépjárművekkel kapcsolatos felelősségi jogi törvény (EKHG) tekintetében.

TRANSPORTRECHT

FUVAROZÁSI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI JOG

Jogi felelősség megállapítása külföldi és belföldi szállítás során keletkezett károk esetén.

CÉGALAPÍTÁS

Cégek alapítása Ausztriában és az összes EU-tagállamban, különösen a 2004. május 1-je óta csatlakozott új tagállamokban.

POLGÁRI PERES ELJÁRÁSOK

Bírósági képviselet polgári jogi perekben, választottbírósági képviselet, például az Osztrák Iparkamara (Wirtschaftskammer Österreich) nemzetközi választottbíróságán, vagy a Bécsi Tőzsdekamara (Börsekammer Wien) választottbíróságán.

JOGI KÉPVISELET BÜNTETŐELJÁRÁSOKBAN

Alperesek képviselete valamennyi bírósági fokon, sértett felek (áldozatok) képviselete, képviselet büntetés-végrehajtás során.

ÁLLAMIGAZGATÁSI JOG

Iparűzési jog, munkaerő-közvetítés, szabálysértési eljárás, vezetői engedély megvonása, idegenrendészeti jog, külföldiek foglalkoztatása és iparjog.

ÉRTÉKPAPÍRJOG

Váltókkal, részvényekkel kapcsolatos jog.

VERSENYJOG

Kartelljog, tisztességtelen verseny, védjegy- és szabadalomjog.

GAZDASÁGI JOG

Szerződések elkészítése és tárgyalásos előkészítése, vállalatok felvásárlása és vizsgálata, kellő körültekintéssel elvégzett cégátvilágítás (más néven due diligence).

Írjon nekünk még ma és kérjen hozzáértő tanácsot!